Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi

Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projesi, kentsel haklar ve hizmetler alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır. Toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel haklar ve hizmetler alanında yerel düzeyde izleme odaklı, güçlendirme ve uygulama faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Proje’nin hedef kitlesini, Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya illerinde kadının güçlenmesi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri kadın meclisleri ile belediyeler oluşturmaktadır.

Ne Amaçlıyoruz?

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği; toplumsal kalkınma, ve sürdürülebilir büyümeyi yakalamak, toplumsal refahı ve yaşam kalitesini artırmak ve insan kaynaklarının güçlenmesi amacını misyon edinmiştir.

Basında Karadeniz Yeni Ufuklar

Son Projelerimiz