Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi

Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projesi, kentsel haklar ve hizmetler alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır. Toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel haklar ve hizmetler alanında yerel düzeyde izleme odaklı, güçlendirme ve uygulama faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Proje’nin hedef kitlesini, Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya illerinde kadının güçlenmesi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri kadın meclisleri ile belediyeler oluşturmaktadır.

Projenin Amacı

Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projesi, kentsel haklar ve hizmetler alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır.

Toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel haklar ve hizmetler alanında yerel düzeyde izleme odaklı, güçlendirme ve uygulama faaliyetlerini yaygınlaştırmak amaçlanmıştır. Bu alana yönelik bilgi düzeyleri ve izleme ve değerlendirme kapasiteleri güçlendirmeyi hedefleyen Proje ile 7 ilde Kent Hakkı İzleme Platformları kurulacaktır.

İzleme Platformları tarafından illerdeki kentsel haklar ve hizmetler alanında uygulanan tüm hizmetler, toplumsal cinsiyet perspektifi ile izlenip değerlendirilerek raporlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kentsel haklar ve hizmetler alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve izlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerinin ve Mor Haritam gibi e- katılımcılık tabanlı dijital politika araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Proje, kentsel haklar ve hizmetler alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülebilir politika ve uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla sivil toplum, belediyeler ve kamu arasındaki işbirlikleri ve ağları güçlendirilmesi planlanmıştır.

Kentlerdeki kamusal alanın kadınlar ve kız çocuklar başta olmak üzere özel ihtiyaç sahibi gruplar için güvenli ve güçlenmeye katkı sunar biçimde cinsiyete duyarlı bakış açısıyla yeniden düzenlenmesine için gerekli dönüşümün sağlanmasına etki edecek olan proje CEİDİZLER Hibe Programı kapsamında finanse edilmektedir.

Haber, Duyuru ve Etkinlikler

Gönüllü Olmak İçin Sende Başvur!

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz tarafından hazırlanan ve AB Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen 3 Çıl ...

Detay

Gençlerle, Samsun'daki Sivil Toplumu Konuştuk.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Karadoğan KINIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve gönüllü gençlerle sivil toplum ve genç gö ...

Detay

Yepyeni Bir Çalışmaya Daha Başladık.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz tarafından hazırlanan ve CEİDizler Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projes ...

Detay


Proje Paydaşları

Kent Konseyleri Derneği (TKKB)/Eşbaşvuru Sahibi:

Coğrafi olarak ülkemizin bütün bölgelerinden ve farklı siyasi partilerin oluşturduğu belediyelerce kurulmuş kent konseylerinin katılımıyla oluşmuş güçlü kurumsal bir ağa sahiptir. Birliğin, 182 üyesi bulunmaktadır. Projenin hedef bölgesinde yer alan 7 ilde güçlü bir iletişim ağı bulunan TKKB hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği (KİKAPSAMSUN)/ Eşbaşvuru Sahibi

Samsun’da yürütülen Kadın Dostu Kent Projesi kapsamındaki çalışmalarda aktif görev alan Dernek, daha önceki çalışmalarda kurduğu iletişim ağını projeye aktaracak ve sivil toplumun projeye katılımı konusunda katkı verecektir.

Atakum Belediyesi / İştirakçi:

Atakum Belediyesi hakkında bilgi almak için lütfen http://www.atakum.bel.tr adresini tıklayınız.

Çanakkale Belediyesi

Çanakkale Belediyesi hakkında bilgi almak için lütfen https://www.canakkale.bel.tr adresini tıklayınız.

Proje Uygulanacak İller

Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya İlleri

Proje Uygulanacak İller

Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya İlleri

Proje Uygulanacak İller

Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya İlleri