Misyon / Vizyon

BİZ KİMİZ
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz; toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir büyümeyi yakalaması, toplumsal refahı ve yaşam kalitesini artırması ve insan kaynaklarının güçlenmesi amacıyla yeni fikirlerin, projelerin ve düşüncelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütler, şahıs kurumları, kamu ve yerel yönetimler ve tüm taraflarla işbirliği yapmak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.
Bu güne kadar bu çalışmaları yerine getirmek üzere yereldeki pek çok projede lider ortak ve paydaş olarak yer alan Derneğimiz, Eylül 2013 tarihinden itibaren “Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’n üyesidir. 2015 yılında yürütmüş olduğu “Mobbinge Son Demek Elimizde Projesi” ile Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından  “En İyi Kadın Dostu Kent Uygulama Ödülü” almıştır.
Misyonumuz
Bölgede dezavantajlı gruplara yönelik hak temelli yenilikçi çalışmaların sayısını ve niteliğini arttırmak, kamu ve STK işbirliklerin geliştirilmesini katkı sağlamaktır.
Vizyonumuz
Bölgede hak temelli yenilikçi çalışmalar yürüten ve işbirliklerinin kurulmasına öncülük eden en önemli sivil toplum kuruluşu olmak.
Paydaşlarımız:
Eylül 2013 tarihinden itibaren “Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’nda yer alan Derneğimiz başta Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu güne kadar 44 farklı kurumla işbirliği halinde çalışmalarını yürütmektedir. Paydaşlarımızı ve  Kurul üyelerimizi görmek için http://samsun.gov.tr/yerel-esitlik  adresini tıklayınız.