Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi

Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi

Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik, Daha Çok İzleme Projesi, kentsel haklar ve hizmetler  alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır. Toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel haklar ve hizmetler alanında yerel düzeyde izleme odaklı, güçlendirme ve uygulama faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Proje’nin hedef kitlesini, Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya illerinde kadının güçlenmesi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri kadın meclisleri ile belediyeler oluşturmaktadır.

Bu kapsamda ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan ve projenin hedef bölgesini oluşturan 7 ilden toplamda 70 sivil toplum kuruluşu, kent konseyi kadın meclisi ve belediye temsilcisine; “toplumsal cinsiyet anaakımaştırma politikaları, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve veri analizi, hak temelli izleme ve değerlendirme, kentsel haklar ve hizmetler alanında uluslararası norm, standart ve göstergeler” konulu eğitimler verilecektir. Bu alana yönelik bilgi düzeyleri ve izleme ve değerlendirme kapasiteleri güçlendirilen proje paydaşlarımız ile hedeflenen 7 ilde Kent Hakkı İzleme Platformları kurulacaktır. İzleme Platformları tarafından illerdeki kentsel haklar ve hizmetler alanında uygulanan tüm hizmetler, toplumsal cinsiyet perspektifi ile izlenip değerlendirilerek raporlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kentsel haklar ve hizmetler alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve izlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerinin ve Mor Haritam gibi e- katılımcılık tabanlı dijital politika araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Projenin, uygulama süresi 15 aydır. Projeye 16.08.2021 tarihinde imzalanarak başlanmıştır.


Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği (Başvuru Sahibi), Kent Konseyleri Birliği (Eşbaşvuru Sahibi) ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneğinin (Eşbaşvuru Sahibi)  ortak olduğu Projede, Atakum ve Çanakkale Belediyesi iştirakçi olarak yer almaktadır. 

Proje kentsel haklar ve hizmetler alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülebilir politika ve uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla sivil toplum, belediyeler ve kamu arasındaki işbirliklerini ve ağları güçlendirmeyi de hedeflenmektedir. 

Kentlerdeki kamusal alanın kadınlar ve kız çocuklar başta olmak üzere özel ihtiyaç sahibi gruplar için güvenli ve güçlenmeye katkı sunar biçimde cinsiyete duyarlı bakış açısıyla yeniden düzenlenmesine için gerekli dönüşümün sağlanmasına etki edecektir.