Mobbinge Son Demek Elimizde Projesi

Mobbinge Son Demek Elimizde Projesi

Projemiz ile kapsamında Samsun’da başta Samsun Valiliği olmak üzere çeşitli kamu kurumları ve yerel yönetimlerdeki yöneticiler/çalışanlar, STK/sendikaların temsilcileri/üyelerinden oluşan 222 kişiye ulaşılmış ve konu hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını arttırıcı bir günlük eğitimler verilmiştir. Eğitimler sonunda yapılan değerlendirme anketlerinde ve sözel olarak yapılan paylaşımlarda katılımcıların büyük bir kısmı, mobbing konusunda ilk kez bir bilgilendirme toplantısına katıldıkları ve anlatılanların çalışma yaşamlarında önemli bir bakış açısı kazandırdığını belirtmişlerdir.
Eğitimlerdeki katılımcıların %72’si kadınlardan oluşmuştur. Ayrıca eğitime katılanların geldikleri kurumun niteliğine bakıldığında; %87’si kamu kurumlarından, %10’nu STK ve sendikalardan, %3 ise yerel yönetimlerden gelen temsilcilerden oluştuğu görülmüştür.
Bu anlamda Projemiz farklı kurumlardan gelen katılımcıları bir araya getirerek toplumsal cinsiyet eşitliği ve mobbing konusunda fikir edinmelerini, bilgi düzeylerini geliştirmelerini sağlamış, toplumsal sorunların çözümü işbirliği yapma kültürünün gelişmesinde de destek olmuştur. Değerlendirmelerde, özellikle çalışma barışının sağlanmasında mobbingin önlenmesi konusunda fikir birliğine varan katılımcılar, gerek toplumsal cinsiyet gerekse mobbing konusundaki eğitimlerin daha çok kişiye yaygınlaştırılması gerektiğini beyan etmişlerdir. Bu anlamda
Projemiz genel ve özel hedefe ulaşmada başarılı olmuştur.