Kent Akademisinde Deneyimlerimizi Paylaştık..

Kent Akademisinde Deneyimlerimizi Paylaştık..

Kent Konseylerinin daha etkin, verimli ve iyi bir mevzuat alt yapısıyla ilerlemesini sağlamak, konsey yöneticilerinin ve paydaşların daha bilinçli ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olması için çalışmak , kurumlar  ve paydaşlar arasında etkin koordinasyon   ve işbirliği zemini oluşturmak, Akademik kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek kent konseylerinin bilimsel temelde ele alınmasını sağlamak ve konu ile ilgili akademik çalışmaları teşvik etmek, Kent Konseylerince gerçekleştirilen örnek uygulamalar paylaşmak, yaygınlaştırmak ve teşvik etmek gibi özgün hedefleri doğrultusunda faaliyetler düzenlemek amacıyla Türkiye Kent Konseyleri Birliği  bünyesinde kent akademisini hayada geçirmiştir.
Türkiye Kent Konseyleri Proje Danışmanı Gülay Aktaşcı ile birlikte Akademinin ilk eğitimine katılan Derneğimizin yönetim kurulu üyesi sosyal hizmet uzmanı Hicran Karadoğon Kınık, “Kadın Dostu Kentler ve Kadın Hakları” başlığında deneyimlerini paylaşmıştır. Kadının İnsan Hakları eğitmeni olan Gülay Aktaşçı; " Önemli olanın kadınların  hakları hakkında bilinçlenmesi olduğunu ve kadınlarımızın bu haklarını uygulamaya koymaktan kaçınmamaları gerektiğini" belirtmiştir. Kent Akademisine Derneğmizin temsilcisi olarak katılan sosyal hizmet uzmanı Hicran Karadoğan KINIK ise " Kentlerin nüfusunun yarısını oluşturmasına rağmen kadınların yereldeki karar alma mekanizmalarına tam ve eşit bir biçimde katılamadığını" belirterek "bu durumun çözümü için kadın dostu kent çalışmlarına ağırlık verilmelidir " dedi.
Farklı illerden katılan kadın kent meclisi üyelerinin sorularınında cevaplandığı program yaklaşık 1 saat boyunca zoom üzerinden online gerçekleştirildi.

Geri Dön