KARADENİZ YENİUFUKLAR DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

KARADENİZ YENİUFUKLAR DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

KARADENİZ YENİUFUKLAR DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek Yönetim Kurulunun 10/10/2022 tarihli ve 2022/9 sayılı kararıyla 28/10/2022 tarihinde, saat 18:30’da Dernek yerleşim yerinde, Cumhuriyet Mahallesi Lozan caddesi No:79/1 Atakum/SAMSUN adresinde, 5.Olağan Genel Kurul Toplantımız, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantı 19/11/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

Tüm kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
 
Mustafa KINIK
Karadeeniz Yeni Ufuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Geri Dön