Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi Kapsamında Manisa İli Eğitimleri Tamamlandı.

Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi Kapsamında Manisa İli Eğitimleri Tamamlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen  CEİDİzler Hibe Programı kapsamında desteklenen Güvenli Kentler İçin: Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi, kentsel haklar ve hizmetler alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz tarafından hayata geçirilmiştir.  Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği  ile Türkiye  Kent Konseyleri Birliği'nin proje ortakları arasında yer alan Projenin amacı; cinsiyete duyarlı kentsel haklar ve hizmetler alanında yerel düzeyde izleme odaklı güçlendirme ve uygulama faaliyetlerini güçlendirmektir. 

16 Ağustos 2021 tarihinde uygulamaya konulan Proje Samsun, Çanakkale, Rize, Hatay, Manisa, Eskişehir ve Antalya İllerinde 15 ay boyunca devam edecek olan Proje   kapsamında Yerel STK’lar İçin Güçlendirme Eğitimleri veriliyor. Bu kapsamında  4-5-6- Kasım  2021 tarihleri arasında Manisa'da  kadının güçlenmesi alanında çalışan sivil toplum, kent konseyi, kadın meclisleri, muhtar, belediye ve kamu  temsilcilerinin katılımıyla “ Yerel/STK’lara Yönelik Kapasite Güçlendirme Eğitimleri” düzenlendi. 

Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisinin katkılarıyla gerçekleştirien eğitimlerde  güvenli kent kavramı üzerinde duruldu. Eğitim katılımcılarımız arasında yer alan Tuğba ÖZYILMAZ'ın,  Kadın Meclisi Başkanı olarak görevlendirilmesine canlı şahitlik yapılan eğitimler, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

Geri Dön