Gençlerle, Samsun'daki Sivil Toplumu Konuştuk.

Gençlerle, Samsun'daki Sivil Toplumu Konuştuk.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Karadoğan KINIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi sosyal hizmet bölümü öğrencileri ve gönüllü gençlerle sivil toplum ve genç gönüllülüğü konulu bir toplantı gerçekleştirdi. 25.08.2021 tarihinde online gerçekleştirilen toplantıda, gençler adına söz alan Rıfat KARATAS; " Samsun'da sivil toplum alanında önemli çalışmalara imza atmış önemli sivil toplum kuruluşlarının bulunduğunu ancak bu kurumlardan gençlerin haberdar olmadığını. bu nedenle gençlerle -sivil toplumun bir arada olaçağı bir platform kurma çabası içine girdiklerini" belirtti. Gençlerin enerjisi ve yenilikçi düşüncelerinin sivil toplumun güçlenmesinde oldukça önemli olduğunu belirten Hicran Karadoğan KINIK ise "Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğinin gençlere ve genç gönüllülere kapılarının her zaman açık olduğunu" söyledi. Farklı illerden online toplantıya katılan gençlerinde görüşlerini ifade etmesiyle birlikte toplantı sona erdi. 

Geri Dön