Birlikte Güçleniyoruz Projesi Kapasite Güçlendirme Eğitim Başvuruları Başladı.

Birlikte Güçleniyoruz Projesi Kapasite Güçlendirme Eğitim Başvuruları Başladı.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz; toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir büyümeyi yakalaması, toplumsal refahı ve yaşam kalitesini artırması ve insan kaynaklarının güçlenmesi amacıyla yeni fikirlerin, projelerin ve düşüncelerin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütler, şahıs kurumları, kamu ve yerel yönetimler ve tüm taraflarla işbirliği yapmak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Bu güne kadar bu çalışmaları yerine getirmek üzere yereldeki pek çok projede lider ortak ve paydaş olarak yer alan Derneğimiz, Eylül 2013 tarihinden itibaren “Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’n üyesidir. 2015 yılında yürütmüş olduğu “Mobbinge Son Demek Elimizde Projesi” ile Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından “En İyi Kadın Dostu Kent Uygulama Ödülü” almıştır. 
Bu kapsamda Derneğimiz tarafından yürütülen Birlikte Güçleniyoruz Projemizin amacı, Samsun İlimizin de içinde bulunduğu TR 83 Bölgesinde hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının örgütsel kapasitelerinin gelişimi için bilgi ve deneyim paylaşımlarını kolaylaştırmak, sosyal kalkınma için ortak hareket yaratmalarını sağlamak ve işbirliklerini desteklemektir.
TR 83 Bölgesinde yer alan 4 ilde Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları üzerine odaklanan Projemiz kapsamında başta Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz olmak üzere bölgede hak temelli çalışan STK'ların kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 25-27 Ocak 2019 tarihinde Samsun'da üç günlük eğitim düzenlenecektir. Ulaşım ve konaklama ücretlerinin Derneğimiz tarafından karşılanacağı bu eğitimlere katılmak için tek yapmanız gereken 18 Ocak 2019 tarihine kadar bizlerle iletişime geçmek.

Merak edenler için eğitime konularını aşağıda sunulmuştur:
1.Örgütlenme ve organizasyon yönetimi
2.STK’lara yönelik ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve proje hazırlama
3.Gönüllü ve insan kaynakları yönetimi
4.Etki izleme ve değerlendirme faaliyetleri
5.Savunuculuk kampanyası için araçlar ve sosyal medya kullanımı

Geri Dön