Birlikte Güçleniyoruz Projesi

Birlikte Güçleniyoruz Projesi

Projenin  Amacı
Projemizin temel amacı,  TR 83 Bölgesinde yer alan 4 ilde (Samsun,Amasya, Çorum ve Tokat) farklı alanlarda hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının görünürlüklerini artırmak, genel kapasitelerini güçlendirmek ve  kamu kurumları başta olmak üzere yerel aktörlerle işbirliklerini geliştirmektir.

Uygulama ve  Faaliyetler 
Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimizin yürütücüsü olduğu  Birlikte Güçleniyoruz Projesi kapsamında TR 83 Bölgesinde kadın, engelli, roman vb. alanlarda hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir dizi kapasite güçlendirici faaliyetler yürütülmüştür. Bu amaçla 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulamaya başladığımız Projemiz kapsamında 4 ilde farklı alanlarda çalışan halk temelli sivil toplum kuruluşlarına yönelik analiz çalışmaları yapılmıştır. Derneğimiz tarafından 4 ay boyunca yürütülen analiz çalışmasıyla 60 sivil toplum kuruluşu ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının iletişim bilgilerinin ve çalışma alanlarının belirlendiği  bu çalışma da aynı zamanda  sivil toplum kuruluşlarının farklı alanlardaki başarı hikayelerine de dikkat çekilmek istenmiştir.