Tütün Yorgunu Çocuklar Projesi

Tütün Yorgunu Çocuklar Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mali destek sağlanan Tütün Yorgunu Çocuklar Projesinin başvuru sahibi On dokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Yüksek Okuludur. Projenin amacı; bölgemizde başta kız çocukları olmak üzere, tütün tarımıyla uğraşan çocukların, okullaşma oranının arttırılmasına katkı sağlamaktır.
Proje fikrinin sahibi olan Derneğimiz, Tütün Yorgunu Çocuklar Projesinin saha çalışmasında aktif rol almıştır. Derneğimizin daha önce yapmış olduğu proje deneyimleri ile birlikte sahada ailelere ve kız çocuklara yaklaşımların nasıl olması gerektiği konusunda yöntem geliştirilmesine katkı verilmiştir.