Şiddetsiz Bir Yaşam İçin Elele Projesi

Şiddetsiz Bir Yaşam İçin Elele Projesi

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimiz tarafından uygulamaya konulan Şiddetsiz Bir Yaşam İçin Elele Projesi,  genel olarak TR 83 Bölgesinde, kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yerel yönetimler işbirliği ile yapılan çalışmaların sayısının ve etkinliğinin arttırmasına katkı sağlamak üzere hazırlanmıştır.
Proje faaliyetlerine 15-09-2014 tarihinde başlamış olup 14-06-2015 tarihinde faaliyetler sona ermiştir.
Bu süre içinde projenin üç ana faaliyeti hayata geçirilmiştir.
 Bu faaliyetler;
1-Analizlerin yapılması; Analiz faaliyetleri ile TR83 Bölgesinde kadın alanında faaliyet gösteren STK’lar, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin genel bir profili çıkartılmıştır. Elde edilen bilgiler, tek bir listede toplanarak proje web sitesi  (http://siddetsizbiryasamicinelele.org/) üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sadece sivil toplum kuruluşlarının değil, ilgili kamu kurumu ve yerel yönetimlere ait bilgilerinde bu listede yer alması sağlanmıştır. Böylece TR 83 Bölgesinde kadın alanında hizmet sunan kurumların görünürlüğüne katkı sağlanmıştır.
2-Tanıtım çalışmaları; Tanıtım çalışmaları ile TR83 Bölgesinde kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılımıyla proje tanıtım toplantıları düzenlenmiştir. Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinde, 4 farklı tarihte düzenlenen bu toplantılara toplamda 218 kişi katılmıştır. Ayrıca Tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere projeye ait, 2000 adet el broşürü, 200 adet afiş, 2000 adet davetiye, 4 adet roll-up basılmıştır.
3-Eğitimlerin verilmesi; Proje eğitimleri ise, 7-9 Mayıs 2015 ile 20-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Samsun’da yapılmıştır. 4 farklı grupla yapılan eğitimlere, toplamda 97 kişi katılmıştır. Eğitimler, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan ACAR, diğeri ise Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülsüm Çamur Duyan tarafından verilmiştir.
TR83 Bölgesinde yer alan ve kadının güçlenmesi alanında çalışan STK, kamu ve yerel yönetim temsilcisine yönelik düzenlenen eğitimlerde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılıkla Mücadele, Hak Temelli Yaklaşım ve Savunuculuk”  konuları işlenmiştir.
Yerel yönetimler ve STK’lar arasındaki iletişim ağı güçlendirilmiş ve bir arada çalışma  ve işbirliği kültürünün gelişmesine destek sağlamıştır.
Proje sonunda facebook üzerinden kurulan; TR 83 Bölgesindeki Sivil Toplum Örgütleri ve  PlatformGrubu ile Tokat Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ise bu kazanımların somut göstergelerini oluşturmaktadır. Kurulan bu platformlar, TR 83 bölgedeki kadın STK’ların sesi olması yönünde çalışmalarına devam edecektir. Tüm bunlar Bölge STK’ları için önemli kazanımlardır.