Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi

Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneğimizin yürütücü olduğu Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Projemiz kapsamında genel olarak; Bölgemizde yaşayan roman vatandaşlara,  yeni bir hizmet modeli sunarak, yaşadıkları  istihdam ve sosyal entegrasyon sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda 01.11-2016 – 31.08.2017 tarihleri arasında 10 aylık bir sure de uygulamaya koyulan Projemizin ise özel amaçı;Samsun ili Canik Bölgesinde yaşayan roman vatandaşlara; iş, meslek ve uyum eğitimlerinin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin, romanların yaşadıkları bölgede verilmesini sağlamaktır.
 Projemiz ile  “Projemiz kapsamında roman vatandaşların yaşadıkları bölgede hizmet almalarını sağlamak amacıyla Gezici İş ve Eğitim Merkezi kurulmuştur. Alan taraması yapılarak romanların ilgi duydukları meslek grupları tespit edilmiş ve üç farklı alanda 100 romana iş ve mesleki eğitimler verilmiştir.
Ayrıca roman vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal uyumlarına yönelik 3 farklı alanda destekleyici eğitim program oluşturularak, sosyal entegrasyonlarına destek olunmuştur. Taraması sonrası belirlenen ve bölgede sorun olarak ifade edilen erken yaşta evliliklerin önlenmesi, madde bağımlılığı ve  hijyen konularında uzmanlar tarafından eğitim verilmiştir.
Projede toplumda roman vatandaşlara yönelik önyargının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bülten hazırlanmış ve ortak belgesel hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Toplamda 150 roman vatandaşın doğrudan, 2500 vatandaşın ise dolaylı yararlandığı Projemiz sonunda bölgede roman vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmaların ivme kazandığı görülmüştür.
 Proje Sonuç ve Değerlendirme Toplantısı için linki tıklayınız.