Birlikte Güçleniyoruz Projesi

Birlikte Güçleniyoruz Projesi

Genel Amaç
TR 83 Bölgesinde yer alan 4 ilde (Samsun,Amasya, Çorum ve Tokat) farklı alanlarda hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının görünürlüklerini artırmak, genel kapasitelerini güçlendirmek ve  kamu kurumları başta olmak üzere yerel aktörlerle işbirliklerini geliştirmek
Özel Amaçları
1- TR 83 Bölgesindeki 4 ilde farklı alanlarda hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarına “örgütlenme ve organizasyon yönetimi, fon kaynakları ve kullanımı, gönüllü ve insan kaynakları yönetimi, etki izleme ve değerlendirme, savunuculuk kampanyası için araçlar ve sosyal medya kullanımı” konularında eğitimler vermek,

2- Bölge STK’ların nicel ve nitel kapasitelerini ortaya çıkartarak, görünürlüklerini arttırmak,
3 STK’ların, kamu kurumları, belediyeler, medya kuruluşları ve diğer yerel aktörlerle arasındaki işbirliğini geliştirmek,

4- Aktivist eğitimleriyle,  örgütsel kapasitelerini desteklemek, aktif vatandaşlık ve örgütlenme kültürünü geliştirmek,

5- İyi uygulamalar ve ulusal ve uluslararası ağlarla tanışmalarını sağlamak,

6-“Online Sivil Toplum Forumu” kurarak STK’lar arasındaki deneyim ve beceri paylaşımını kolaylaştırmak ve ortak ağ geliştirmek,7- Bölgede sivil topluma yönelik yenilikçi politika ve uygulamaları desteklemek.

Hedef kitle; TR 83 Bölgesindeki 4 ilde (Samsun, Amasya,Çorum ve Tokat) hak temelli çalışan STK’lar, kamu kurumları, belediyeler, medya temsilcileri ile aktivistler.

Proje Faaliyetleri
1-STK Analiz Çalışması ve Sivil Toplum Haritasının Oluşturulması
2- Kapasite Geliştirme Güçlendirme Eğitimleri
3- STK ve Kamu İşbirliğini Geliştirici Faaliyetler (Yuvarlak Masa Toplantısı)
4-Ağ Oluşturma Faaliyetleri
5- Etki Analiz ve Değerlendirme Faaliyetleri

Proje Sahibi ve Ortakları
1- Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği – Başvuru Sahibi
2- Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği
3- 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti
4- Tekkeköy Belediyesi